Ấn Độ

-11%
 Tinh Dầu Bạc Hà  Tinh Dầu Bạc Hà

Tinh Dầu Bạc Hà

120,000₫ 135,000₫

-32%
 Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang)  Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang)
-28%
 Tinh Dầu Oải Hương (Lavender)  Tinh Dầu Oải Hương (Lavender)
-27%
 Tinh đầu vỏ Quế (Cinnamon)  Tinh đầu vỏ Quế (Cinnamon)
-24%
 Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary)  Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary)
-33%
 Tinh Dầu Phong Lữ (Geranium)  Tinh Dầu Phong Lữ (Geranium)
-38%
 Tinh Dầu Sả Chanh  Tinh Dầu Sả Chanh

Tinh Dầu Sả Chanh

75,000₫ 120,000₫