cart.general.title

Tinh Dầu Essiential Oils

78,000₫
Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary)
-89%
250,000₫ 2,250,000₫
Tinh Dầu Nền Tầm Xuân (Rose Hip)
-89%
200,000₫ 1,800,000₫
Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang)
-95%
120,000₫ 2,350,000₫
Tinh Dầu Oải Hương (Lavender)
-95%
120,000₫ 2,250,000₫
Tinh Dầu Phong Lữ (Geranium)
-50%
170,000₫ 340,000₫
Tinh Dầu Sả Chanh
-95%
75,000₫ 1,450,000₫
Tinh Dầu Vỏ Cam (orange)
-93%
100,000₫ 1,400,000₫
129,000₫
Tinh đầu vỏ Quế (Cinnamon)
-94%
125,000₫ 2,200,000₫