-11%
 Tinh Dầu Bạc Hà Tinh Dầu Bạc Hà

Tinh Dầu Bạc Hà

120,000₫ 135,000₫

-24%
 Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary) Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary)

Tinh Dầu Hương Thảo (Rosemary)

130,000₫ 170,000₫

-32%
 Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang) Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang)

Tinh Dầu Ngọc Lan Tây (Ylang)

130,000₫ 190,000₫

-28%
 Tinh Dầu Oải Hương (Lavender) Tinh Dầu Oải Hương (Lavender)

Tinh Dầu Oải Hương (Lavender)

140,000₫ 195,000₫

-33%
 Tinh Dầu Phong Lữ (Geranium) Tinh Dầu Phong Lữ (Geranium)

Tinh Dầu Phong Lữ (Geranium)

220,000₫ 329,000₫

-38%
 Tinh Dầu Sả Chanh Tinh Dầu Sả Chanh

Tinh Dầu Sả Chanh

75,000₫ 120,000₫

-33%
 Tinh Dầu Vỏ Cam (orange) Tinh Dầu Vỏ Cam (orange)

Tinh Dầu Vỏ Cam (orange)

80,000₫ 120,000₫

-26%
 Tinh Dầu Vỏ Chanh (Lemon) Tinh Dầu Vỏ Chanh (Lemon)

Tinh Dầu Vỏ Chanh (Lemon)

89,000₫ 120,000₫

-27%
 Tinh đầu vỏ Quế (Cinnamon) Tinh đầu vỏ Quế (Cinnamon)

Tinh đầu vỏ Quế (Cinnamon)

95,000₫ 130,000₫

Đăng ký

Đăng ký nhận bản tin của Vicareplus tiện cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.